Communicatie van de beleidscel van de minister van Justitie voor de beroepsverenigingen

Communicatie van de adviseur van de beleidscel van de vice-eersteminister en minister van Justitie voor de beroepsverenigingen van 8 januari 2022: indexering tarieven 2022 - provisie gerechtskosten 2022 - aanpassing artikel 40 gerechtskostenbesluit - schriftelijke eedaflegging

 

Beste beroepsverenigingen voor beëdigd vertalers en tolken,

 

Eerst en vooral maak ik jullie mijn beste wensen over voor 2022. Hopelijk kan ik samen met jullie een aantal zaken in beweging krijgen en kunnen we voor een nieuwe positieve wind zorgen. Helaas zal de gezondheidscrisis ons de eerste maanden nog in de ban houden. Ik wens daarom vooral iedereen vooral een goede gezondheid toe.

 

Ik geef hierbij een overzicht van enkele projecten waarop ik mij de voorbije weken heb kunnen focussen:

 

1)      Indexering tarieven 2022

Een drukproef voor de omzendbrief van de taxatiebureaus werd ontvangen van het Belgisch Staatsblad. De omzendbrief werd op 07/01 ondertekend door de Minister en zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Zo kunnen de verhoogde tarieven voor 2022 snel correct worden toegepast. 

 

2)      Provisie gerechtskosten 2022

Net zoals vorig jaar heeft de Inspecteur van Financiën zich akkoord verklaard om reeds een deel van de provisie voor de gerechtskosten van het begrotingsjaar 2022 vrij te geven zodat de kostenstaten van 2022 in betaling geplaatst kunnen worden. Zoals u weet moeten we deze uitzonderingsprocedure jaarlijks aanvragen tot zolang de gerechtskosten niet in FEDCOM zitten.

 

3)      Aanpassing artikel 40 van het gerechtskostenbesluit

In artikel 40 van het gerechtskostenbesluit van 15 december 2019 worden de woorden “, de vertalers en de gerechtsdeurwaarders” ingevoegd tussen de woorden “van de tolken” en “, die ze indienen”.

De kostenstaten van de vertalers kunnen vanaf nu ingediend worden bij het taxatiebureau van het arrondissement van hun verblijfplaats, net zoals dit bij de tolken reeds het geval was.

Dit mede op vraag van jullie beroepsverenigingen.

 

4)      Aanpassing artikel 555/14 van het Gerechtelijk Wetboek – schriftelijke eedaflegging

Via een amendement aan het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid werd aan artikel 555/14 van het Gerechtelijk Wetboek toegevoegd dat de eedaflegging ook schriftelijk kan gebeuren. Op deze wijze kan er flexibeler om gegaan worden met de organisatie van de eedaflegging voor opname in het nationaal register. Dat leek ons gelet op de huidige gezondheidscrisis geen overbodige luxe.

 

Wat betreft onze andere initiatieven zal er in de komende weken een communicatie volgen vanuit het Directoraat Generaal Rechterlijke Orde.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT